Telefonisch bereikbaar op

06-53957496

Stuur een mail naar

klinckenberg37@planet.nl

Stuur uw post naar

De Werf 37, 2411 RZ Bodegraven

Opening2019

Welkom!

Welkom bij Watersportvereniging Den Ouden Rhijn te Bodegraven

De vereniging is opgericht 19 april 1983 en heeft een eigen stukje kade aan de Oude Rijn, sinds 2014 de Broekvelderbrug en sinds 2015 de Buitenkerk. De leden kunnen hun boot aan de kade afmeren, verder wordt er een aantal evenementen georganiseerd zoals:

  • Barbecue’s
  • Schippersmaaltijden
  • Vaartochten
  • Ledenvergaderingen

U kunt lid worden en op de wachtlijst komen.

De wachtlijst bevat inmiddels zo’n 20 aanvragen. Voordat de laatste een plek kan krijgen kunnen we jaren verder zijn. U kunt wel lid worden en op de wachtlijst toegevoegd worden. U wordt op de hoogte gehouden van uw plaats door middel van nieuwsbrieven. En u kunt meedoen aan de evenementen. Mocht u op korte termijn een ligplaats willen, dan kunnen we u helaas niet van dienst zijn.

Jubileumviering 13 mei 2023

We vierden 13 mei ons 40 jarig lustrum. ‘s Middags de workshop en bezoek aan de enige duikboot in particuliere handen in Nederland en ‘s avonds een geweldige feestavond met de leden. Zie voor de foto’s Foto’s en filmpjes

Neem Contact op

Onze Activiteiten

Vaartochten

De wens van elke schipper, zo veel mogelijk het water op. Onderling organiseren we gezamenlijke vaartochten, wees welkom!

Read More

Schippersmaaltijden

Eten en schippers, u weet er alles van. Gezelligheid kent geen tijd maar na de maaltijd weet niemand het verschil meer tussen stuurboord en bakboord...

Read More

Barbecues

De jaarlijkse Barbeque voor leden is elke keer weer een hoogtepunt binnen WSV Den Ouden Rhijn.

Read More

Onze geschiedenis

WSV Den Ouden Rhijn heeft een rijke geschiedenis. Hier de hoogtepunten op een rijtje

Historie W.S.V. Den Ouden Rhijn

Op 19 oktober 1976 is er al een voorzichtige poging gedaan om in Bodegraven een watersport vereniging op te richten door een 5 tal personen.  Dit heeft echter geen gevolg gehad.

Op 10 november 1982 is er een bijeenkomst geweest in het gebouw Het Anker om te bekijken of een watersportvereniging nu wel levensvatbaar zou zijn. Een tweetal heren zijnde P. Rijnsburger en R. R. van Wijk waren tevens de initiatiefnemers van de bijeenkomst in 1976. Unaniem is destijds besloten om een watersportvereniging op te richten zonder jachthaven en faciliteiten. Een voorlopig bestuur werd samengesteld bestaande uit dhr. Rijnsburger als voorzitter, dhr. Van Wijk als penningmeester en dhr. Ranselaar als bestuurslid. Het lidmaatschap is een bedrag van fl. 25,=(vijfentwintig gulden).

Op 19 april 1983 vindt de eerste ledenvergadering plaats in het Wagenwiel te Bodegraven. In deze vergadering is door het bestuur een voorstel gedaan tot goedkeuring van de statuten. Uit de notulen van deze vergadering blijken de inkomsten fl. 1.852,02 te zijn. Ook de naam van de vereniging met het bijbehorende logo en vlag bestaande uit de kleuren geel en blauw met daarin verwerkt het wapen van Bodegraven en een anker(het teken van hoop) wordt aangenomen waardoor de officiële naam is ontstaan: W.S.V. Den Ouden Rhijn. Door middel van een officiële stemming wordt er een bestuur gevormd van 7 personen: de heren L. Bakker, B. Bekker, R. Rijnsburger, M. van Tilburg, R. van Wijk, B. Bakker en F. van Hooff. In een tweede stemming wordt dhr. R. Rijnsburger tot voorzitter van het bestuur gekozen.

Op 6 september 1983 wordt bij het notariaat Waverijn de akte, houdende oprichting van de vereniging: W.S.V. Den Ouden Rhijn gepasseerd.

Hetgeen zeker nog vermeldingswaardig is datgene wat in de notulen van A.L.V. d.d.19 april 1984 staat vermeld: Er zijn circa 90 leden waarvan er 9 op deze vergadering aanwezig zijn. Uit deze notulen blijkt tevens dat het toenmalige bestuur druk bezig is geweest om haaks af te meren zodat er 54 ligplaatsen zouden ontstaan. In de A.L.V. van 18 maart 1986 wordt door het bestuur medegedeeld dat door middel van een schrijven van gedeputeerde staten d.d. 17 februari 1986 er een afwijzing m.b.t. de aanleg van ligplaatsen(haaks op de wal) is binnen gekomen.

Updates

19 apr. 2024
ALV 2024

ALV 2024 De ALV was op 18.04.2024. Een geanimeerde presentatie van de waterpolitie, een goede vergadering en gezellig napraten met hapjes en drankjes.

read more
02 nov. 2020
Onze geschiedenis

Geschiedenis van de WSV

read more
02 nov. 2020
Nieuws

Nieuwsbrieven worden persoonlijk per e-mail verstuurd naar alle leden.

read more

Sinds 1983