Havens

Eerst even dit….

Als u lid wordt of bent van onze vereniging bent u gebonden aan onze statuten, huishoudelijk reglement en het havenreglement. Het bestuur zal toezien op uw navolging. Op deze pagina vindt u het havenreglement, de AVG verklaring en de diverse tarieven.

Voorwaarden voor ligplaats

In het reglement staat dat uw boot er goed verzorgd uit moet zien en voorzien moet zijn van een bootnaam. En we kennen geen tijdelijke ligplaatsen toe. Op de ALV van 12 april 2018 is hier als voorwaarde aan toegevoegd dat de verstrekte WSV sticker, met bootnaam en naam eigenaar en bij voorkeur 06-nummer op de boot aangebracht dient te worden.

Als uw boot in één van onze havens ligt, maar aan deze voorwaarden niet is voldaan, heeft u niet langer recht op een ligplaats in onze havens. Wij kunnen hier de Provincie van in kennis stellen waarna zij handhavend kunnen gaan optreden, gelijk zoals zij optreden tegen illegaal ingenomen ligplaatsen in overig openbaar water.

Dus:

  1. Zorg dat uw boot er goed verzorgd uitziet, werkend is en voorzien is van bootnaam
  2. Zorg dat u een vaste ligplaats toegewezen heeft gekregen van de WSV Den Ouden Rhijn en dat u in de buurt van uw toegewezen ligplaatsnummer ligt.
  3. Zorg dat de WSV sticker na ontvangst binnen 14 dagen, of bij ontvangst voor aanvang seizoen, uiterlijk voor 1 april op uw boot, zichtbaar vanaf de walkant, is aangebracht.

Indien aan bovenstaande niet is voldaan zal uw boot weg moeten uit onze havens. Voor die betreffende boten waarvan we de eigenaar kennen zullen we eerst waarschuwend optreden, voor onbekenden ligplaatsennemers is dit uiteraard niet mogelijk en kunnen we direct de Provincie informeren.

  1. Croleshaven, plaats C1-C18, C20-C21(met waterkraan en op 1 punt 230V elektrakast); Havenmeester Jan Vork; 253 meter; jwavork@hotmail.com
  2. Broekvelderhaven; plaats B1-B26 Havenmeester Ronald van Dijk; 225 meter; info@loodgietervandijk.nl
  3. Buitenkerkhaven; K1-K22, K25-K34 Havenmeester Leen Plomp; 289 meter; leen.plomp@gmail.com